הרשמה   | כניסה
Russian
המוצרים שלנו:איכות מי השתייה בישראל

באיזה איזור בארץ נפסלו הכי הרבה מקורות מים? איפה המים די בסדר? כמה ציאניד יש לכם במים? קבלו את דו"ח איכות מי השתיה בישראל לשנים 2001-2005
הוועדה לזכויות האדם של האו"ם הכירה בכך שלכל אדם זכות יסוד לקבלת מי שתייה בנגישות ובאיכות טובה. מים המשמשים לשתייה, חייבים להיות נקיים ממיקרואורגניזמים גורמי מחלות, וכן מחומרים כימיים ברמות העלולות לגרום להשפעה על בריאות האדם. על המים להיות נגישים ובעלי טעם ומראה אסתטיים.


     חזרה ל->

הדו"ח הנוכחי סוקר את הבדיקות שנעשו במהלך השנים 2001-2005 בכל מקורות מי השתייה שבאחריות הרשויות המקומיות וחברת "מקורות". נכון לסוף שנת 2005 מסופקים בארץ מי שתייה מ - 1033 מקורות מים המתחלקים ל-977 מקורות מי תהום, 34 מעיינות ו- 22 מקורות מים עיליים (648 באחריות "מקורות" ו-385 באחריות פרטית).

בתקופת הדו"ח בוצעו בדיקות לכימיה מלאה ב-298 מקורות מים שבאחריות פרטית (77%), וב-589 של חברת "מקורות" (91%). ב-237 מקורות מים נמצאו תוצאות חריגות, ב-49 נמצאה חריגה מרמת החנקה המותרת, בעקבות החמרה בתקנות. במשרד הבריאות ניתן דגש לנושא של החנקות כיוון שבמאי 2006 חלה החמרה ברמת התקן מ-90 מג"ל ל-70 מג"ל. על ספקי המים הוטלה החובה להתארגן לטיפול במקורות מים חריגים, או למציאת מקור מים חליפי.

יש לציין כי נכון להיום מקורות מים רבים המופיעים כפעילים בדו"ח זה אינם מספקים מי שתייה, או מספקים מים לאחר טיפול בשל החמרת התקן. מתוך 237 מקורות מים בהם נמצאו תוצאות חריגות (לא כולל החנקות), ב-152 הבדיקות החוזרות נמצאו תקינות, 40 נפסלו לשתיה, 34 מספקים מים לאחר טיפול להורדת החריגה וחמישה נמצאים בתהליכים מתקדמים של הפעלת מתקני טיפול. שישה מקורות מים בהם נמצאו חריגות סיפקו מים לשתייה.

מבין המקורות שחרגו מתקן החנקה, שלושה נמצאו תקינים בבדיקה חוזרת, 11 נפסלו לשתייה, שישה מספקים אחרי מתקני טיפול, 21 מספקים מי שתייה אחרי מיהול, שני מקורות מים מספקים מים באופן מוגבל. שישה מקורות מים סיפקו מי שתייה עד סוף 2005 ונפסלו בשנת 2006.

בעקבות בדיקות נוספות וסקרים תברואיים שנערכו במקורות מים בהם נמצאו תוצאות כימיות ובקטריולוגיות חריגות, 90 מקורות מים נפסלו למי שתייה במהלך השנים 2001-2005. בבחינת התפלגות מקורות המים שנפסלו ניתן לראות שרובם המכריע (77%) נמצאים במרכז הארץ (מחוזות המרכז, תל-אביב ואשקלון) ומיעוטם בצפון, בדרום ובאזור ירושלים (23%).

ב-237 מקורות מים נמצאו חריגות, 90 נפסלו לשתייה
ארבעה מקורות מים נפסלו במחוז ירושלים, שבעה מקורות מים במחוז הצפון, שישה קידוחים במחוז חיפה, ארבעה מקורות מים במחוז הדרום, 12 קידוחים במחוז אשקלון, 28 קידוחים במחוז תל אביב ו-29 קידוחים במחוז המרכז.

בבחינת התפלגות הסיבות לפסילת מקורות המים ניתן לראות שכשליש ממקורות המים נפסלו בגלל חריגה בחנקה, כשליש בשל חריגות במיקרו-מזהמים, כ-17% בשל חריגה ממקור טבעי וכ-16% בשל זיהומים מיקרוביאליים. רמת המתכות והציאניד בכל מקורות המים שנבדקו לא עברה את הרמה המרבית המותרת, פרט לסלניום במקורות מים בודדים. מניתוח הנתונים ניתן להניח שריכוזי המתכות והציאנידים שנתגלו הם רמות רקע של יסודות אלו באזור.

רמת החומרים האורגנים ברב הקידוחים שנבדקו לא עברה את הרמה המרבית המותרת, אך ניתוח התוצאות מראה שישנם מקרים בהם מתגלה בבדיקה כימית מלאה יותר מפרמטר אחד במקור המים, למרות שאף אחד מהפרמטרים אינו חורג מרמת התקן. נכון להיום עובדה זו אינה מקבלת התייחסות בתקנות, אך אנו סבורים כי מדובר במקורות מים אשר חלקם נמצאים תחת איום ממשי של זיהום, ולכן על ספקי המים לתת להם תשומת לב מרובה, ואף לשקול טיפול במים להורדת רמת המזהמים.

מהדו"ח עולה כי הרוב המוחלט של מקורות המים עומדים בתקנות המחמירות כפי שעודכנו בשנת 2000. יחד עם זאת, קיימים מספר מוקדים, בעיקר במרכז הארץ, בהם קיים איום ממשי על איכות המים. כדי לפתור בעיה זו מן השורש יש צורך במניעת המשך הזיהום על פני הקרקע ובהגברת האכיפה בנושא

 |  ראשי |  אודות  |  בעיית המים  |  שאלות ותשובות  |  אמנת שירות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
מי הטבע-לתת טיפה יותר- www.mteva.co.il © כל הזכויות שמורות
מי הטבע | ע.מ 033845702 | טלפון: 1-800-205-405 | 08-6758633 | פקס: 08-6754307
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל